Projects: Hambach

  • 2015

    2015JuneGermanyHambachHAWKRWTH Aachen UniversityHambach Forest - a forensic inventory

    Hambach Forest  - a forensic inventory

  • 2015JuneGermanyHambachHAWKRWTH Aachen UniversityHambach Forest - occupying camp

    Hambach Forest - occupying camp